ieškoti

Imitacinio Modeliavimo Interaktyvi Mokymosi Sistema – IMIMS

Technorama 2017

Autoriai: Eligijus Salalauskas, Donatas Bartkus, Paulius Jasas, Jurgita Arnastatuskaitė, Inga Timofejeva, Antanas Greičius, Tautvydas Vaišnys

Aprašymas:

Pateikiama “Imitacinio Modeliavimo Interaktyvi Mokymosi Sistema“ (IMIMS) skirta algebros ir kriptografijos mokymuisi, kuri gali būti išplėsta ir į kitas matematikos ir taikomosios matematikos sritis, bei tarpdisciplinines mokymosi programas, pvz. matematika-fizika, matematika-chemija, matematika-ekonomika, matematika-duomenų tyryba (data mining) ir t.t.

Imitacinio modeliavimo – IM (simulation) panaudojimas mokymosi procese yra ne tiktai efektyvus mokymosi metodas, bet ir efektyviai realizuojamas, nes naudojami realių objektų ir procesų matematiniai modeliai yra realizuojami web serveryje, taip išvengiant sudėtingų ir brangių natūrinių modelių.

Siūloma inovacija leidžia studentui pačiam kurti objektų ir procesų IM, panaudojant tam paruoštus įrankius, t.y. standartines matematines funkcijas esančias specializuotuose matematikos programų paketuose Octave (nemokamas) arba MatLab ir specialias iš anksto paruoštas funkcijas tuose paketuose. Tai galima būtų palyginti su LEGO žaidimu, kai vietoj LEGO kaladėlių studentas naudoja minėtas programiškai realizuotas funkcijas web serveryje, kurių tam tikra kombinacija ir sukuria imitacinį modelį.

Sistema paremta web serveriu, kuris remiantis debesų kompiuterijos (cloud computing) terminologija teikia SaaS (Software as a Service) servisus.

IMIMS sistemos veikimas paremtas tam tikra analogija su pinigų ir prekių cirkuliacija ekonomikoje: kreditas-prekė-pinigai-prekė-pinigai-…, ir panašus į tam tikrą virtualų žaidimą. Sistema susideda iš e-parduotuvės, kurioje galima nusipirkti IM užduotis; Žinių Banko, kuris teikia e-pinigų kreditus, įrankius IM užduotims išspręsti ir išmoka e-pinigus už teisingai išspręstas IM užduotis; ir žinių sertifikato išdavimo sistemos, realizuojančios e-parašą ir QR kodą.

Sistema veikia taip:

1) studentas norėdamas atsiskaityti už tam tirą modulį, gauna pradinį e-pinigų kreditą iš Žinių Banko;

2) už tą kreditą jis nusiperka IM užduotį iš e-parduotuvės;

3) studentas išsprendžia IM užduotį ir pateikia ją pardavimui Žinių Bankui, o naudodamas interaktyvią komunikaciją, įrodo Žinių Bankui savo žinių teisingumą;

4) jeigu įrodymas teisingas, Žinių Bankas perka studento žinias, padidina studento e-pinigų sąskaitą įgytų žinių verte ir išduoda studentui žinių sertifikatą, pasirašytą e-parašu ir „užantspauduotą“ QR kodu;

5) studentas už gautus e-pinigus gali vėl pirkti naujas IM užduotis ir procesą kartoti iš naujo.

Mokymosi efektyvumas labai priklausys nuo to, kiek kūrybiškumo talpins savyje IM užduotys. Akivaizdu, kad jos turi būti kuo labiau integruotos, t.y. talpinančios savyje kuo daugiau sub-užduočių, perdengiančių kuo daugiau modulio temų. Tam tikras skaičius sub-užduočių gali kartotis skirtingose IM užduotyse.

Svarbi sistemos sudėtinė dalis yra individualių patikros taisyklių (decision rules) sudarymas kiekvienai IM užduočiai. Jos relizacijai reikalinga suprogramuoti kiekvienos IM užduoties patikros taisykles pagal duotą patikros šabloną (klasę).

Siūlome pirkti intelektualią IM užduoti su kopūstu-ožka-vilku: aplankykite http://e.modcom.eu/lt/16-intelektas. Prisijunkite su savo e-paštu, gausite 10 Eur kreditą. Apmokėkite 2 Eur ir spręskite. Išsprendus, žinias parduokite Žinių Bankui.

IMIMS gali būti panaudojama kuriant naujas inovatyvias mokymosi sistemas, kuriose žinios įsisąvinamos žymiai efektyviau nei tradicinėse egziztuojančiose mokymosi sistemose.

 

Duration:
2017 - 2017