ieškoti

Inovatyvūs sprendimai miesto saugumui: CPTED

Technorama 2017

Autorė: Justina Čivinskaitė

Vadovė: Irina Matijošaitienė

Aprašymas:

CPTED (liet. Nusikalstamumo prevencija per aplinkos dizainą) – tai inovatyvus tarpžinybinis nusikalstamumo užkardymo gyvenamojoje aplinkoje metodas, vykdomas pasitelkiant aplinkos dizaino ir miestų planavimo priemones. CPTED, papildytas kitais miesto erdvinės struktūros tyrimo metodais, buvo pritaikytas Kauno miesto skirtingų užstatymo tipų kvartalų tyrimui, siekiant įvertinti urbanistinius faktorius bei užstatymo tipus, kurie generuoja nusikalstamumą. Atlikus tyrimą, sudaryta unikali urbanistinių duomenų bazė. Duomenų analizei ir nusikalstamumo prognozėms sudaryti taikyta koreliacinė, tiesinė regresinė bei automatinė regresinė analizės. Tyrimo rezultatai leido sudaryti saugaus gyvenamojo kvartalo 3D modelį, perplanuojant esamą urbanistinę struktūrą.

Kad CPTED taptų žinomas ir prieinamas visiems, kuriems aktualus jų gyvenamosios aplinkos saugumas, siūloma parengti interaktyvų gidą, kuris vaizdžiai ir informatyviai perteiktų CPTED strategijas ir būtų lengvai suprantamas vartotojams. Remiantis užsienio patirtimi žinoma, kad CPTED strategijos ženkliai sumažina nusikalstamumą ir nusikaltimo baimę, o tai aktualios problemos ir Lietuvoje. Internetinis puslapis padėtų informacijai greitai sklisti, būtų lengvai prieinamas tiek gyventojams, tiek įvairių sričių specialistams (architektams, urbanistams, policininkams ir kt.), kuriems ši tema aktuali jų darbo srityje. Aiškus informacijos pateikimas suteiktų galimybes lengvai pritaikyti CPTED strategijas, o tai padėtų ženkliai sumažinti nusikalstamumą gyvenamojoje aplinkoje.

Šį prototipą atlikus tyrimus būtų galima papildyti ir praplėsti jo pritaikomumo galimybes ne tik gyvenamojoje aplinkoje, bet ir viešose erdvėse, komercinėse, pramoninėse zonose ir kt. Taip pat įvairiuose masteliuose, pradedant nuo interjero, baigiant miestų planavimu.

 

Duration:
2017 - 2017