ieškoti

Kauno Senamiesčio edukacinių maršrutų pagrindimas, konstravimas ir įdiegimas

Technorama 2018

Autoriai: Evelina Sankauskaitė, atstovaujanti Edukologijos bei Edukacinių technologijų magistrantūros studijų SME-4/2 ir SME-5/2, SMET-4/1 ir SMET-5/1 grupių studentus

Vadovė: prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė

Aprašymas:

Dar 2001 metais KTU Edukologijos institutas inicijavo į Kauno vystymąsi į besimokantį miestą. Jau po 12 metų Kaunas drauge su kitais miestais – Tokiju, Pekinu, Edinburgu, Espoo – buvo tie besimokantys miestai, kurių patirtimi rėmėsi UNESCO, kurdama besimokančių miestų indikatorius. Būtina, kad ir toliau mūsų miestas sėkmingai žengtų tobulėjimo keliu, todėl ir atsirado ši sumani Kauno senamiesčio edukacinių maršrutų iniciatyva, įgyvendinta gausios KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, Edukologijos katedros magistrantų grupės, vadovaujamos prof. habil. dr. Palmiros Jucevičienės ir palaikomos Senamiesčio draugijos bei senamiesčio verslo ir kultūros įstaigų.

Dar neseniai mūsų Senamiestis buvo bemirštantis, o dabar – gyva, žmonių lankoma vieta. Tai – ne stebuklas, tai – Senamiesčio bendruomenės, sukūrusios ir įgyvendinančios sumanią strategiją, pasekmė. Šios strategijos ašis – senamiestis – kultūrinės saviugdos erdvė. Mūsų projektas ir skirtas žmonėms padėti aptikti šią saviugdos erdvę, kuri yra patraukli ir įdomi informacijos ir veiklos gausa. Ši informacija gali lengvai virsti asmens žiniomis, o veikdamas žmogus gali ugdytis gebėjimus. Tokias vietas, turtingas mokymosi galimybių, vadiname edukacinėmis aplinkomis.

Kartu sujungtos edukacinės aplinkos sudaro edukacinį maršrutą, kuriuo laikomas iš anksto savarankiškai suplanuotas keliautojo vykimo kelias, kurio metu praturtinamos žinios, plėtojami gebėjimai, požiūriai. Šio projekto metu buvo sukurti ir įdiegti 4 maršrutai, skirti šeimai, vaikams, suaugusiems ir svečiams iš užsienio. Edukacinių maršrutų dalyviai – keliautojai, kurie lanko į maršrutą įtrauktas verslo ar kultūros įstaigas. Visi edukaciniai maršrutai prasideda Kauno pilyje – senamiesčio simbolyje, o baigiasi Rotušėje – senamiesčio širdyje. Svarbiausia tai, kad keliautojai patys planuoja, kada, kiek, kokia tvarka ir kokiais keliais lankyti specialiame pasirinkto maršruto lankstinuke numatytus punktus, pažymėtus žemėlapyje. Kadangi apsilankymas turi būti punkto atstovų patvirtintas lankstinuke, maršrutas gali tapti ir be galo įdomiomis orientacinėmis varžybomis, vedančiomis į dar nepažintus senamiesčio kampelius. Edukacinio maršruto metu įgytos kompetencijos fiksuojamos baigiamajame maršruto punkte – kiekvienam keliautojui įteikiamas įgytų kompetencijų pažymėjimas.

Padedant senamiestyje toliau sėkmingai kurti kultūrinės saviugdos erdvę buvo bendradarbiaujama su Kauno m. Senamiesčio draugija, Kauno miesto savivaldybe, verslininkais bei kultūros įstaigomis. Šis bendradarbiavimas buvo įgyvendinamas dviem etapais. Pirmojo etapo metu buvo sudėti teoriniai maršrutų pamatai – pasirinktos edukacinės aplinkos ir tikslinės grupės, užmegzti ryšiai su maršrutų punktų atstovais, parengta maršrutų koncepcija, atsispindėjusi pirminiame lankstinuko makete. Antrasis etapas – maršrutų įveiklinimas. Šiame etape lankstinukų maketai buvo pakeisti ir galutinai paruošti spausdinimui bei sklaidai, taip pat buvo sukurti reprezentaciniai maršrutų vaizdo klipai ir pirmosios grupės išbandė šią kelionę senamiesčiu.

Tačiau tuo projektas nesibaigia, todėl buvo nubrėžtos tolimesnės jo plėtojimo gairės: 1. perkelti maršrutus į virtualią erdvę, sukuriant mobilią programėlę, kurioje būtų galima surasti visą informaciją apie maršrutus, laisvai registruotis į punktus apsilankymui ir susidėlioti asmeninį maršrutą, atrasti bendraminčių kelionei ir dalintis įspūdžiais rašant komentarus, įkeliant nuotraukas ar vaizdo įrašus su kelionės akimirkomis; 2. didinti edukacinių maršrutų žinomumą ir prieinamumą visuomenei, teikiant lankstinukus visuose maršrutų objektuose, kitose visuomenės gausiai lankomose vietose (kavinėse, universitetuose ir kt.), plečiant reklamą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

 

 

Duration:
2016 - 2016