ieškoti

Kompostuojama maisto pakuotė

Technorama 2018

Autoriai: Aira Druktienytė, Vesta Navikaitė-Šnipaitienė, Paulius Pavelas Danilovas

Vadovas: Paulius Pavelas Danilovas

Aprašymas:

Europos Parlamentas siekia per kelioliką ateinančių metų stipriai sumažinti į sąvartynus išmetamų šiukšlių kiekį, kuris neturėtų viršyti 10 % visų atliekų. Valstybės narės turėtų suskubti pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio ne tik dėl įsipareigojimų, bet ir dėl taršos, kuri šiandien vis labiau lemia klimato kaitą ir kitas globalines problemas. Kompostavimas – vienas iš atliekų perdirbimo būdų, kurį galima taikyti bioskaidžioms medžiagoms (pvz. maisto likučiams) perdirbti. Kompostuojant gaunama vertinga organinė augalų trąša, todėl tokio perdirbimo kultūros skatinimas yra svarbus žiedinės ekonomikos aspektas. Maistas neretai pakuojamas į įvairią kombinuotą tarą, kurią vėl perdirbti į pakavimo medžiagas ne visuomet įmanoma ‒ pakuotės dažnai būna užterštos maisto likučiais, arba technologiškai neįmanoma atskirti skirtingų pakuotę sudarančių komponentų. Viena iš kombinuotų pakuočių pavyzdžių – popierinė pakuotė su plastikiniu langeliu. Nors popierinė pakuotė dažnai priskiriama prie ekologiškų ir aplinkai draugiškų bioskaidžių pakuočių, tačiau rinkoje esančiose popierinėse pakuotėse iki šiol naudojami plastikiniai langeliai, pagaminti iš įprasto, ne bioskaidaus plastiko. Tokios pakuotės neatitinka ES kompostavimo standarto EN 13432. Dėl to racionalu būtų gaminti maisto pakuotes iš visiškai kompostavimui tinkamų medžiagų, kurios po pakuotės panaudojimo galėtų būti kompostuojamos kartu su maisto likučiais.

Siekdama spręsti šią problemą, KTU komanda sukūrė skaidrų ir bioskaidų, iš biopolimerų pagamintą plastikinį langelį, kurį panaudojo kombinuotos popierinės pakuotės prototipo gamybai. Šis langelis užtikrina maisto produktų matomumą kombinuotos popierinės pakuotės viduje, o pakuotę panaudojus, kompostavimo metu suyra iki aplinkai nekenksmingų junginių panašiu greičiu, kaip ir pats popierius. KTU komandos sukurtas kombinuotos popierinės pakuotės prototipas atitinka visus standarto EN 13432 reikalavimus. Pagamintus kompostuojamos pakuotės pavyzdžius galima apžiūrėti parodos „Technorama 2018‟ metu.

Duration:
2018 - 2018