ieškoti

Talpinių mikromontuojamų ultragarso jutiklių tyrimai šiltnamio dujų matavimo taikymui

Technorama 2018

Autoriai: Dovydas Barauskas, Donatas Pelenis, Darius Viržonis, Gailius Vanagas, Marius Mikolajūnas, Gvidas Šergalis

Vadovai: Darius Viržonis, Dovydas Barauskas

Aprašymas:

Įvairios dujos, tokios kaip anglies dvideginis (CO2), metanas (CH4) ir sieros vandenilis (H2S) dažniausiai išmetamos į aplinką iš įvairių antropogeninių ir natūralių šaltinių daro didžiulę įtaką žmogaus sveikatai ir prisideda prie globalinio atšilimo. Šių dujų įtaka, globalinio atšilimo efektui nėra galutinai ištyrinėta, nes esami praktikoje naudojami dujų matavimo jutikliai turi ganėtinai mažą jautrumą tarp skirtingų dujų.

Dujų matavimui yra taikoma talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių technologija. Šio sukurto išradimo pagrindinis elementas (CMUT) buvo gaminamas naudojant mikromontavimo technologijas ant silicio plokštelės. Kiekvienas pagamintas CMUT elementas buvo modifikuotas specialiu absorberiu ir testuojamas specialioje kameroje, kuri naudojama keitiklio charakteristikų nustatyme. Prototipo gamybai yra suprojektuota ir pagaminta elektronika, kuri pritaikyta rezonansinių ultragarso keitiklių elementams. Elektronikos paskirtis keisti rezonansinio keitiklio signalą į įtampos pokytį laike. Taip yra adaptuojamas signalas, kuris gali būti pritaikytas įvairiuose prietaisuose.

Prototipas yra ištestuotas su anglies dvideginio (CO2) dujomis. Rezultatai teigia, jog ši technologija turi daug privalumų nei kitos taikomos dujų matavimo technologijos. Pagrindiniai privalumai: selektyvus skirtingų dujų detektavimas, jautrumas ir žema savikaina. Ši technologija gali būti lengvai adaptuojama aptikti įvairių tipų dujas.

 

Duration:
2016 - 2016