ieškoti

Teksto įvedimo, naudojant žvilgsnio sekimą, sistema

Technorama 2018

Autorius: Tadas Gedminas

Vadovai: Robertas Damaševičius, Mindaugas Vasiljevas

Aprašymas:

Rinkoje atsirandant vis naujesnei ir pažangesnei techninei įrangai, tobulinami ir alternatyvūs įvesties įrenginiai skirti valdyti kompiuterį ar kitą skaitmeninį įrenginį. Viena iš natūralių įvesties sąsajų yra žvilgsnio sekimo sistemos. Rinkoje jau kuris laikas naudojami žvilgsnio sekimo įrenginiai ir programinė įranga galinti nustatyti žmogaus žvilgsnio poziciją ekrane.

Naudojant žvilgsnio sekimo technologijas sukurta išmani teksto įvedimo sistema, kurią naudojant galima įvesti tekstą akių judesių pagalba. Pasaulyje yra žmonių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali ar nenori kompiuterio valdyti įprastiniais įvesties įrenginiais: pele ir klaviatūra.  Sukurtos sistemos taikymas gali palengvinti teksto įvedimą srityse, kuriose klaviatūros yra nepatogios ar nėra galimybės jas naudoti. Sistema leidžianti įvesti tekstą akimis, suteikia galimybę neįgaliems žmonėms patiems rinkti tekstą. Taip pat sistema gali būti taikoma srityse, kuriose reikalingas teksto įvedimas, tačiau abi rankos yra užimtos. Ištobulinus tokią sistemą atsirastų galimybė tekstą įvedinėti visuose išmaniuosiuose įrenginiuose sumažinant mygtukų skaičių įrenginiuose.

Sukurta sistema leidžia naudoti nebrangų žvilgsnio sekimo prietaisą, kuris gali būti prieinamas kiekvienam eiliniam vartotojui. Sistema leidžia įvesti tekstą žvelgiant į kompiuterio ekrane rodomus grafinės sąsajos elementus. Ji yra suderinama su žvilgsnio sekimo prietaisu „The Eye Tribe“. Prietaisas leidžia nustatyti žmogaus žvilgsnį pakankamu tikslumu, kad būtų galima realizuoti valdymo komandas. Sistema iš įrenginio gautus žvilgsnio duomenis apdoroja ir paverčia teksto įvedimo komandomis, kurios ekrane atvaizduoja įvedamą tekstą. Sistema pritaikyta naudoti standartiniuose kompiuteriuose, todėl įdiegimui nėra taikomų didelių specifinių reikalavimų.

Sistemoje realizuoti du teksto įvedimo režimai: statinė ir slankioji mygtukų sąsaja. Sistemoje galima tekstą įvesti paraidžiui arba naudotis integruoto žodyno pagalba, kuris siūlo įvesti dažnai naudojamus žodžius arba ištaisyti žodyje paliktą klaidą. Sistemoje realizuotas prie naudotojo  prisitaikantis įvedimo greitis, tai leidžia labiau įgudusiems vartotojams dar greičiau rinkti tekstą. Sistemoje palikta galimybė keisti nustatymus tokius kaip įvedimo režimas, klaviatūros išdėstymas, įvedimo greitis ar kalba.

Duration:
2016 - 2016